Kovea Bonita Cutlery Set

Kovea Bonita Cutlery Set

SKU: KECX9JC-05ZZ000

ชุดช้อน ส้อม ตะเกียบ พร้อมกระเป๋าใส่

ประกอบไปด้วยช้อน ส้อม ตะเกียบ อย่างละ 4 ชิ้น

ตัวกระเป๋ามีห่วงสำหรับแขวนเวลาใช้งาน

 

    ฿1,350.00ราคา