top of page
MSR Guardian Gravity Purifier

MSR Guardian Gravity Purifier

SKU: TMSR0243

เครื่องกรองน้ำแบบ Gravity ที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีไส้กรอง MSR Guardian ที่สามารถกรองไวรัสได้ ให้คุณมั่นใจว่าจะได้น้ำสะอาดในทุกที่ที่เดินทางไป ไม่ว่าจะเป็นทริปแคมป์คาร์ เดินป่า หรือเดินทางไปในที่ต่างๆ ใช้งานสะดวกด้วยแรงโน้มถ่วง ไม่ต้องออกแรง เครื่องกรองน้ำพกพาพับเก็บได้ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เป็นเครื่องกรองน้ำเดินป่าที่นักเดินทางทุกคนควรมี

มาพร้อมถุงขนาด 10 ลิตร ใช้งานสำหรับกลุ่มหลายคนได้อย่างสะดวก

 

  • ให้ความปลอดภัยสูงสุด: สามารถกรอง แบคทีเรีย 99.9999% , โปรโตซัว 99.9% และ ไวรัส ตลอดการใช้งานของอายุใส้กรอง
  • สามารถกรองน้ำได้ถึง 3,000 ลิตร ก่อนจะต้องเปลี่ยนใส้กรอง
  • ใช้งานง่าย : กรองน้ำได้เร็วถึง 0.5 ลิตรต่อนาที โดยไม่ต้องออกแรง
  • มีระบบทำความสะอาดใส้กรองในขณะใช้งาน ทำให้สามารถใช้งานในน้ำสกปรกได้โดยไม่อุดตัน
  • ไว้ใจได้: ใช้ใส้กรอง Hollow Fiber เทคโนโลยี่ใหม่ล่าสุด ผ่านการทดสอบมาตรฐานเ