top of page
GOAL ZERO
GOAL ZERO

Goal Zero ไม่ใช่แค่บริษัท แต่เป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นโดยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ แรงบันดาลใจจากความหลงใหลในการผจญภัย การเคารพโลก และหัวใจด้านมนุษยธรรม เราให้ความสำคัญกับงานและการเล่นของเราอย่างจริงจัง และภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Lantern

ตะเกียงแบบชาร์จไฟได้ พลังงานแสงอาทิตย์ และ USB หรี่แสงได้ ตั้งแต่ความสว่างสูงเป็นพิเศษไปจนถึงแสงมากเป็นพิเศษ ให้คุณตอบสนองความต้องการด้านแสงเฉพาะของคุณ

bottom of page