top of page
10893_2019_msr_zoic_2_scottrinckenberger_1.jpg
MSR

อุปกรณ์ที่นักผจญภัยทั่วโลกไว้ใจ

จุดเริ่มต้นของ MSR มาจากแนวคิดที่จะทำให้การผจญภัยในป่าและภูเขามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงกับชื่อ Mountain Safety Research (MSR) แนวคิดนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ MSR พัฒนาขึ้นมานั้นเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ทำให้เราสามารถเดินทางไปได้ในมุมต่างๆของโลกอย่างมั่นใจ

bottom of page