top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 

1. บทนำ

 

1.1 ขอต้อนรับสู่ Website PROCAMPING ที่ดำเนินการโดย บริษัท โปรแคมปิ้ง จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า "พวกเรา") พวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้(“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่พวกเรา และเชื่อว่าพวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่พวกเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการมอบให้แก่พวกเราและ/หรือข้อมูลของคุณที่พวกเราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่พวกเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อพวกเราทางช่องทางแชทของหน้าเวปไซต์ หรือผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ทาง Line Official โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหา @procamping

 

1.2  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ชื่อ เบอร์โทร หรือว่า อีเมล์

 

1.3 ในการใช้บริการการลงทะเบียนบัญชี พวกเราจะทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการที่ซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์เท่านั้น หากเป็นการเยี่ยมชมเวปไซต์โดยที่ไม่ได้สมัครสมาชิกหรือมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ จะไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และผู้ใช้บริการยินยอมให้พวกเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้พวกเราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการการซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเรา พวกเราจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบซึ่งรวมถึงการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนเวปไซต์ พวกเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในการเข้าใช้บริการเวปไซต์รวมถึงการทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้นถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

1.4 นโยบายนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าวข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยพวกเรา โดยนโยบายนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่พวกเราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

 

2. พวกเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

 

2.1 พวกเราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเมื่อ:

(ก) เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ของพวกเรา หรือลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับพวกเรา

(ข) เมื่อผู้ใช้บริการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่พวกเราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ

 

2.2 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากช่องทางการขายต่างๆของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้าน หรือ Online Market Place ต่างๆ ที่พวกเราเปิดร้านค้าเอาไว้เพื่อให้บริการขายสินค้าแก่ผู้ใช้บริการ

 

2.3 ในบางกรณี ผู้ใช้บริการอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่พวกเรา (เช่น บุคคลในครอบครัวของคุณ เพื่อน หรือบุคคลในรายชื่อติดต่อของผู้ใช้บริการ) หากผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่พวกเรา ผู้ใช้บริการยืนยันและรับรองว่าผู้ใช้บริการได้ขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้แล้ว

 

3. พวกเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?

 

3.1  ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเราอาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  1. ชื่อ

  2. ที่อยู่อีเมล

  3. เบอร์โทร

 

3.2  ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดแก่พวกเรา และผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งให้พวกเราทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น พวกเราสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาติดต่อที่ไลน์ ไอดี @procamping เท่านั้น

 

3.3  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆของพวกเราผ่านทางบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (“Social Media Account”) หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ของพวกเรา (Line, Facebook, Online Market Place และอื่นๆ) พวกเราอาจเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่พวกเราผ่านช่องทาง Social Media Account เหล่านั้น ของผู้ใช้บริการโดยสมัครใจภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น โดยพวกเราจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนฉบับนี้เสมอ

นโยบายการคืนสินค้า และขอคืนเงิน

1. หากผู้ใช้บริการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่มีความเสียหายจากการผลิต สามารถแจ้งคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

2. หากขอคืนเงินเนื่องจากสินค้ามีความเสียหายจากการผลิต จะคืนกลับทางช่องทางเดิมที่ผู้ใช้บริการชำระค่าสินค้ามา

3. ระยะเวลาในการคืนเงิน หากชำระผ่านบัตรเครดิตการคืนเงินจะทำการโดยผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นๆ ระยะเวลาอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ให้บริการ หากชำระโดยการโอนเข้าบัญชีของทางพวกเราโดยตรง พวกเราจะทำการโอนคืนภายใน 3 วันทำการ โดยทางพวกเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า

4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในกรณีที่เกิน 7 วัน

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนสินค้า หรือ ขอคืนเงิน หากสินค้านั้นมิได้เสียหายจากการผลิต หรือเป็นการสั่งซื้อผิดจากผู้ใช้บริการ

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี

นโยบายการจัดส่งสินค้า

1. ทางพวกเราจะจัดส่งสินค้าภายใน 2-5 วัน หลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อผ่านหน้าเวปไซต์แล้ว 

2. จัดส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการส่งสินค้า FLASH เท่านั้น

3. หากไม่ได้รับสินค้า หรือเกิดความล่าช้าในการรับสินค้า ติดได้ช่องทาง Line ของพวกเรา (@procamping)

bottom of page