top of page
Nordisk Alfheim 19.6

Nordisk Alfheim 19.6

SKU: TNORD007

SKU: TNORD007

Nordisk Alfheim 19.6 เตนท์ขนาด 8-10 คนจาก Nordisk ประเทศเดนมาร์ก ที่มีรูปทรงสุดเท่ห์แปลกตา สร้างบรรยากาศแค้มป์ให้หรูหราน่าอยู่ขึ้นอย่างที่ไม่มีเต๊นท์อะไรเทียบไ