top of page
GSI 10 Oz Camp Cup

GSI 10 Oz Camp Cup

แก้วแคมป์ฉนวนสองชั้นนี้ช่วยให้อุณหภูมิเครื่องดื่มร้อนและเย็นคงที่

ฝา Sip-It ป้องกันน้ำหก สะอาดและทนทาน

    ฿445.00ราคา
    สี