SOTO Pocket Torch XT (Extended)

SOTO Pocket Torch XT (Extended)

Soto Pocket Torch Extended PT-XT
เป็นไฟแช็คหัวฟู่ ที่ให้ความร้อนสูงถึง 1300c มีระบบล็อคที่จุดแบบอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอันตรายจากการจุดโดยไม่ตั้งใจ และยังมาพร้อมกับความสามารถในการยืดหดหัวไฟแช็ค ทำให้สามารถพกพาได้สะดวก และยังช่วยลดปัญหาการจุดไฟในที่ที่เข้าถึงยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย เช่น ใช้จุดเตาน้ำมัน หรือเตาแก๊ส ทำให้ไม่ต้องเอามือเข้าใกล้หัวเตา (ระยะเผาขน) 
Specifications:
Size(ขนาด): 35mm x 18mm x 110 ถึง 185mm(เมื่อยืดสุด)
Weight(น้ำหนัก): 55g
Burner head(หัวเผา): 14mm (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
Flame(เปลวไฟ): ไฟฟู่


Fuel type(เชื่อเพลิง)
1. Normal butane (แก๊สกระป๋องยาวทั่วไปและแก๊สที่เติมไฟแช็ค) 
2. Outdoor canisters (แก๊สซาลาเปา ต้องใช้อแดปเตอร์ในการเติม)


ข้อควรระวัง
ไม่ควรจุดต่อเนื่องเกิน 30วินาที ต้องมีการพักให้เย็นก่อนแล้วจุดต่อ
ราคา : 750บาท

    ฿750.00ราคา