The 55 Folding Hunter (0055BRS)

The 55 Folding Hunter (0055BRS)

SKU: 0055BRS

คลาสิค กระทัดรัด ใช้งานได้ทุกวัน ขนาดครึ่งหนึ่งของ Buck 110, Buck 55 ฟิตในกระเป๋า เปิดปิดง่าย ด้วยร่องเล็บบนใบมีด ระบบล็อกแบบ Lockback Made in the USA

    ฿1,950.00ราคา