Fire-Maple FMS-709 Fire Starter

Fire-Maple FMS-709 Fire Starter

SKU: 20665

แท่งจุดไฟ สามารถพับเก็บได้ เหมาะเก็บไว้ในเป้เผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ภายในเป็นแมคนีเซียมเมื่อนำมาเสียดสีกันจะเกิดประกายไฟ สามารถจุดไฟได้แม้เปียกน้ำ

 

Specs:20x311x80mm Weight:29g

    ฿250.00ราคา